ILKELERIMIZ - NORMA WEB PAGE

Click for
english
Konutkent Mah. 3029. Cad. Azel Kule No:3/34 Çankaya / Ankara
İçeriğe git

Ana menü:

İLKELERİMİZ

Herhangi bir endüstriyel tesis yatırımında, proses ve tesisin doğasına bağlı olarak, kapsamı oluşturan projelendirme çalışmasında birden fazla mesleki disiplinin birlikte uyum içinde çalışmasını temin etmek anahtar öneme sahiptir. Norma Mühendislik'de bunu sağlayabilmek için her bir mesleki disiplinin ortak bir çalışma platormu/modeli üstünde birbiri ile etkileşimli olarak çalışılmasını teminen en güncel teknolojileri kullanmayı ilke olarak edindik. Bu sayede çelik, mekanik, borulama, betonarme gibi proje kalemlerinin herhangi birisinde yapılan revizyon otomatik olarak modeli güncellemekte ve olası hataları en aza indirmektedir. Ayrıca bu sayede projelendirme sırasında yatırımcı, yüklenici veya uygulayıcıdan gelen değişiklik ve revizyon taleplerini, aynı anda tüm disiplenlerde, hızlı bir şekilde cevap verebilmekteyiz.

Norma Mühendislik olarak herhangi bir endüstri yatırımı sürecinde görevimizi ve konumumuzu, yatırımcı, yüklenici ve uygulayıcı üçgeninin merkezinde, talepleri alan ve bu talepleri bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda harmanlayarak mühendislik etiği, norm ve standartlar ile iş güvenliği prensipleri çerçevesinde yoğurup yorumlayarak, talep noktasında beklenen hizmeti sunmak olarak görürüz. Dolayısıyla proje yapım sürecinde tarafımıza iletilen istekleri ve değişiklik taleplerini projelendirme çalışmasının doğal bir unusuru olarak değerlendirir masrafsız ve hızlı bir şekilde yerine getiririz. Norma Mühendislik olarak kendimizi yatırımı gerçekleştiren yatırımcı, yüklenici ve uygulayıcı bileşenlerinin bir parçası olarak görür ve bu bileşenlerle uyum içinde çalışmayı işimizin bir parçası olarak değerlendiririz.


[ Yasal Uyarı ] (c)norma mühendislik 2015
İçeriğe dön | Ana menüye dön