CAMSAN - NORMA WEB PAGE

Click for
english
0312 419 3540
4 C blok No : 140 Çankaya ANKARA
Mustafa Kemal Mah. Maidan Plaza
İçeriğe git

Ana menü:

ÇAMSAN TUTKAL TESİSİ
Proje Kapsamında yapılan işler :

  • Yığın haldeki hammaddenin (üre) alım, konveyör ve elevatör kombinasyonu ile depolanması

  • Depodan hammaddenin pnömatik iletim hattı vasıtası ile proses binasına iletilmesi

  • API standartlarına göre metanol tanklarının tasarlanması

  • Kimyasal reaktör, dikey ve yatay kondenser gibi proses ekipmanlarının tasarlanması ve imalat projelerinin hazırlanması
  • Yarı mamül boru hatlarının projelendirilmesi
  • Tutkal boru hatlarının projelendirilmesi
  • Buhar hattı, sıcak su hatları gibi yardımcı boru hatlarının tasarlanması
  • Enstrümantasyon projelerinin hazırlanması


Çamsan tarafından Sakarya Hendek OSB tesisinde yer alan MDF tesislerinin ana hammadde girdilerinden biri olan formaldehit ve tutkalın kendi bünyesinde kurulacak bir tesiste üretilmesi amacıyla bir yatırım yapılmış ve gerçekleştirilmiştir.

Tesiste ana girdi olarak üre, metanol ve su gibi hem sıvı hem de katı maddeler kullanılmaktadır. Yarı mamül ve mamül maddelerin elde edilmesi aşamasında kontrollü kimyasal reaksiyonlar icap ettiğinden hem ısıtma ve hem de soğutma amaçlı ısıl işlemler aynı anda ya da ardışık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tesis tam otomasyonlu olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Dolayısı ile projelendirme aşamasında inşaat, makine, kimya, borulama ve elektrik mühendisliği gibi çoklu disiplinlerin birbirleri ile etkileşimli ve uyumlu olarak projeye dahil edilmesi gerekmiştir. NORMA Mühendislik olarak bu projede, yatırımcı, işletmeci, müteahhit, imalatçı ve şantiye bileşenlerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi ve kusursuz bir şekilde projeye yansıtılması sağlanmıştır. Bu amaçla dijital modelleme ve prototipleme yöntemleri etkili bir şekilde kullanılarak dinamik bir tasarım süreci gerçekleştirilmiştir.

Broşür için tıklayınız...


[ Yasal Uyarı ] (c)norma mühendislik 2015
İçeriğe dön | Ana menüye dön